3 Adımda Uç Bilişim Stratejisi Belirlemek

22.09.2022 - Perşembe 08:21

Dijital dönüşümün kuruluşlar için hayati önem taşıdığı günümüzde uç bilişim kavramı da giderek daha kritik hale geliyor. Temelde bir kuruluşun ağının en uzak köşelerindeki, yani “uçtaki” verilerin yakalanmasını, işlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan uç bilişim, doğru bir strateji uygulanması halinde iş operasyonlarını ve sonuçlarını da dönüştürebiliyor.

Uç bilişimin yalnızca kuruluşların ve sektörlerin verimliliğine katkı sunmadığını, aynı zamanda kritik sağlık ve güvenlik sonuçlarını da olumlu yönde etkilediğini söyleyen Dell Technologies Satış Öncesi Kıdemli Yöneticisi Emin Çalıklı, uç bilişime yönelik doğru yaklaşımın sektörlere ve kuruluşlara özel olması gerektiğine dikkat çekiyor:

“Örneğin, sağlık kuruluşları kırsal bölgelerdeki müşterilerine hizmet vermek için uzak klinikler kurmak isteyebiliyor. Bunun için, klinisyen hekimlere neredeyse gerçek zamanlı hasta bilgileri sağlanması ve aynı zamanda sağlık hizmeti yönergelerine uyulması için kaynağa yakın verileri işleme becerisi gerekiyor. Sağlık hizmetleri için uç bilişim, hasta izleme sistemlerinden gelen verileri işleyebilen analitik sistemleri veya kamu sağlığı takibi için kullanılan içgörüleri konsolide eden ve aktaran çözümleri içerebiliyor. BT personelinin sınırlı olduğu uzak konumlarda kullanılan bu çözümlerin kompakt, kurulumu ve işletmesi kolay, kendine özgü güvenlik, gelişmiş otomasyon ve uzaktan yönetim özelliklerine sahip olması gerekiyor.”

Benzer senaryoların üreticiler ve perakendeciler için de geçerli olduğunu hatırlatan Çalıklı, “Üreticiler uç bilişimi fabrikadaki ekipmanın genel etkinliğini ve montaj hattından çıkan ürünlerin kalitesini takip etmek için sensörler ve kameralar kullanabiliyor. Uç stratejisi ile veriler fabrikada analiz ediliyor ve üreticiye daha hızlı kararlar almasına ve verimliliği artırmasına olanak veriyor. Aynı şekilde bir perakendeci, envanter ve tedariki yönetmek veya müşterilere daha hızlı hizmet vermek için ürünlerin mağaza içinde nasıl hareket ettiğini izleyerek daha iyi alışveriş deneyimleri sunmayı isteyebiliyor. Perakendeciler, bir perakende konumunda uç bilişim ve yapay zekâ ile birlikte hangi envanter için ödeme yapıldığını takip edebiliyor veya çalışanların mağazanın en çok ihtiyaç duyulan bölümünde bulunmasını sağlayabiliyor” diye ekliyor.

Uç stratejisini belirlerken izlenmesi gereken 3 kritik adım var

“Uç projeleri genellikle belirsiz hedeflere sahip olup yeni teknolojiler içeriyor ve BT ile operasyonel teknoloji (OT) arasındaki çelişkili süreçleri açığa çıkarıyor” tespitinde bulunan Çalıklı, uçta analiz edilmesi gereken verilerin özellikleri, istenen parametreleri ne kadar hızlı elde edilmesi gerektiği ve bu verilerin veya meta verilerin hangi kısmının merkezî bir ortama geri gönderilmesi gerektiği gibi faktörlerin uç bilişim stratejilerinin başarısında belirleyici olduğunu belirtiyor.

Çalıklı, uç stratejisi belirlemek için izlenmesi gereken adımlarıysa şöyle sıralıyor:

  1. İş sonuçlarına yönelik tasarım yapın

Başarılı uç projeleri, nihai ödüle, yani iş sonuçlarına odaklanmakla başlar. Teknoloji hakkında konuşmaya başlamadan çok önce, iş hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin ve bunları önceden uyumlu hâle getirin. Örneğin üretim sektöründeyseniz kendinize, makine arızalarını ve buna bağlı duruş sürelerini proaktif olarak önleyerek üretim veriminizi artırmak veya maliyetleri belirli bir ölçüde azaltmak isteyip istemediğinizi sorabilirsiniz.

Projeniz başlangıçta sınırlı bir getirisi olan büyük bir yatırım gerektirecekse, bu ticari hususları dokümante edin ve bunları açık bir şekilde anlatın. Belirli iş hedeflerine sahip olmanız beklentileri yönetmenizi, ilerleyen süreçte sonuçlarınızı ölçmenizi ve gerekli ara düzeltmeleri yapmanızı sağlayacaktır.

  1. Konsolide ve entegre edin

İşletmenizin uç bilişim projelerinde önemli tasarruflar elde etmesine yardımcı olmak için uygulamaları tek bir altyapı üzerinde konsolide etme fırsatlarını araştırın. Uç noktanızı birbiriyle bağlantısız cihazlar ve uygulamalar topluluğu olarak değil, verimli operasyonlara olanak sağlayan bir sistem bütünü olarak düşünün. Sanallaştırma, konteynerize edlimiş uygulamalar ve yazılım tanımlı altyapı, konsolidasyonu mümkün kılabilecek bir sistem için temel yapı taşlarıdır.

Uç konsolidasyonu daha verimli olmanın yanı sıra daha fazla esneklik sağlar. İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için kaynakları daha kolay bir şekilde tekrar paylaştırabilir veya iş yüklerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Uç konsolidasyonu aynı zamanda farklı veri akışları ve uygulamalar arasında veri paylaşımı ve entegrasyonu için fırsatlar sunar. Böylelikle yeni uygulamaların, yeni veri entegrasyon mantığı oluşturmak zorunda kalmadan mevcut uç verilerinden kolayca yararlanması sağlanacaktır.

Bu konsolidasyonu sağlarken, uç yaklaşımınızın sizi tek bir ekosisteme veya bulut çerçevesine mecbur bırakmayan açık uygulama programlama arayüzlerinden, standartlardan ve teknolojilerden yararlandığından emin olun. Açık bir ortam size yeni kullanım senaryoları ve yeni uygulamaları hayata geçirme ve iş ihtiyaçlarınız değiştikçe yeni ekosistemleri entegre etme esnekliği sağlar.

Sadece teknolojilerin entegrasyona ihtiyacı yoktur. En iyi uygulamaları karşılaştırmak ve uç stratejinizi ileriye taşımak için BT ve OT iş ortaklarını bir araya getirip görüşmeler yapın. Bu ekipler uç söz konusu olduğunda silolarda çalışamazlar, bu sebeple BT ve OT iş ortaklarını nelerin farklı olduğuna odaklanmak yerine hangi ortak noktalarda birleştiklerini paylaşmaya teşvik edin. BT ve OT ekiplerinin neyin nasıl iyi yapılacağını bildiği şeyleri alın ve ortak standartlar, uygulamalar ve ortak bir hedef veya sonuçtan yararlanarak bunları birleştirin. Daha olgun kuruluşlar bu köprüleri çoktan kurmuş durumdalar ve uç sonuçları için birlikte başarılı bir şekilde tasarım yapıyorlar.

  1. Büyüme ve çeviklik için plan yapın

Uzun vadeli düşünün. İlk iş sonuçlarınızı planlayın, ancak aynı zamanda ileriye bakarak büyüme ve gelecekteki çeviklik için de plan yapın. İhtiyaç duyabileceğiniz yeni kabiliyetleri ve büyüme için uygulamak isteyebileceğiniz yeni kullanım senaryolarını düşünün. Örneğin, gelecekte derin öğrenmede kullanmak isteyebileceğiniz basit süreç kontrolü ve izlemeyi bugün mü yapıyorsunuz? Eğer öyleyse uç altyapınızın, uçta model eğitimi yapabilmek için gerekli ağ kapasitesini, depolamayı ve hızlı işlemeyi içerecek şekilde genişletilebileceğinden emin olun. Altyapıya sahip Hizmet olarak (as-a-Service) yaklaşımını benimsemek, BT departmanlarının ortamlar üzerinde daha fazla kontrolünü sağlayabilir ve BT kaynaklarını en fazla değer elde edebilecekleri yerlere yönlendirmelerini kolaylaştırabilir.

Uç Fırsatını Yakalayın

Uç nokta her yer olabilir. Uçtan elde edilebilen ve analiz edilebilen veriler, işinizi ve hayatınızı değiştirecek sonuçlar sağlayabilir. Uç noktanızı tanımlamanıza, konsolidasyon ve entegrasyon yoluyla uç bilişim çözümünüzü basitleştirmenize ve sonuca dayalı faydalara yönelik tasarlanmış bir strateji ile büyümeyi planlamanıza yardımcı olabilecek bir iş ortağı araştırın. Şimdi, işletmenizin ürettiği verilerin değerini en üst düzeye çıkarmanın ve işletmenizi eyleme geçirilebilir içgörülerle ileriye taşımanın tam zamanı.

Kaynak: (BYZHA) - Beyaz Haber Ajansı

YORUM YAZ