Güney Ege'nin geleceğine GEKA vizyonu

05.10.2022 - Çarşamba 21:33

AYDIN (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TR32 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 3 Ağustos 2022 tarihinde başlatılan çalıştaylar 30 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

Aydın, Denizli ve Muğla’daki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 200 kişinin katıldığı çalıştaylardatarımdan turizme, çevreden sanayiye kadar farklı sektörler kapsamlı olarak ele alındı. Paydaşların tespitleri, değerlendirmeleri ve farklı bakış açıları ışığında çok yönlü gelişme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştaylardan elde edilen stratejik hususlar plana entegre edilecek. Ayrıca çalışma kapsamında katılım sağlayan paydaşlar illerin sorunları ve fırsatlarını belirleyerek bunlara ilişkin politika ve proje önerilerini de geliştirirdiler.

TR32 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştaylar dışında kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüzegörüşmeler ve anket uygulamalarından elde edilen bilgiler, resmi yazışma yöntemi ile kurumlardan alınan veri ve görüşler de bölge planının hazırlanmasına kaynak oluşturmakta. Bölge planı içeriğini de oluşturacak olan bir önceki plan dönemi değerlendirme raporu, Güney Ege Bölgesi’ndeki önemli yatırımların değerlendirilmesi, GZFT analizi, pest analizi, komşu bölge planları ile etkileşim, sektörel mevcut durum analizleri ve kümelenme analizi gibi çalışmalar da plan kapsamında hazırlanmakta. 2024-2028 Bölge Planı’nın ilk taslağı 2022 yılı sonuna kadar oluşturulacak.

Bölge planları, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyen, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayan planlar. Bunun yanında plan, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu geliştiren, bölgesel düzeydeki program ve projelere temel oluşturma işlevi de görüyor.

Yeni dönem bölge planları 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık planlar olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından çalışma alanlarındaki bölgeler için hazırlanıyor. Bölge planları hazırlanırken Kalkınma Planı ve diğer ulusal stratejilerde bulunan bölgeye ilişkin öngörüler, bölge ve yakın bölge için hazırlanan ulusal plan, program ve stratejiler, ulusal düzeyde hazırlanan strateji belgeleri başta olmak üzere alt ölçekli planlar incelenerek gerekli uyumun sağlanmasına dikkat ediliyor. Plan hazırlığında, planın kapsadığı bölgenin çevresinde yer alan bölgeler için hazırlanmış bölge planları ile uyum ve etkileşim dikkate alınıyor.

YORUM YAZ