Patent ve Marka’nın Önemi!
Kırıkkale Son Haber Editörü | 29 Kasım 2019 13:39
Patent ve Marka’nın Önemi!

Bir patent, egemen bir otorite tarafından bilimsel ve teknik bir buluşun uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu hibe, buluş sahibine, buluşun kapsamlı bir ifşası karşılığında belirlenmiş bir süre için patentli süreç, tasarım veya buluş için özel haklar sağlar.

REKLAM
REKLAM

Patentler, şirketlere veya bireylere, ihlal korkusu olmadan yenilikçi ürün veya hizmetler geliştirmeye devam etmeleri için bir teşvik sağlar. Örneğin, büyük ilaç şirketleri araştırma ve geliştirme için milyarlarca dolar harcayabilir. Patentler olmadan üretilen bu ilaçlar, Ar-Ge için gereken sermayeyi araştırmayan veya yatırmayan şirketler tarafından kopyalanabilir ve satılabilir. Başka bir deyişle, patentler şirketlerin fikri mülkiyetlerini karlılıklarına yardımcı olmak için korur. Patentler aynı zamanda bir şirketin inovasyonu için pazarlama görevi görür. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun belirlediği kurallara göre her buluşun patent sahibi olması mümkün değil. Daha önce başka yerde kullanılmamış bir buluş için patent belgesi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu belge, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle koruma sağlıyor. Patent/ Faydalı Model hizmetleriyle Grup ofis sizi ve fikirlerinizi önemsiyor, buluşlarınızın tescil süreci yolunda tecrübeli yaklaşımlarıyla sizin yanınızda yürüyor. Farklı mühendislik alanlarında deneyimli patent vekilleri ile müvekkillerinin patent ve faydalı model başvurularını yapmakla kalmıyor, başvuru öncesinde ve sonrasında onları maddi zarara uğratabilecek tüm tehditlerin önüne geçiyor. Tescil öncesi ve sonrası süreçlerde asla sizi yalnız bırakmıyor. Grup ofis’in asıl amacı, en yüksek kalitede yasal hizmetler sağlayarak başarınızı teşvik etmektir. İşletmelerin fikri mülkiyet portföylerinin değerini oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bu da şirketlerinin sermaye değerini oluşturur. Patentler gibi verilen özel yasal haklar marka açısından pazar liderliği, satış ve kar anlamına gelir.

https://www.grupofis.com/