Matbaa Ne Zaman Bulundu?
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 2 Aralık 2018 15:55
»
Matbaa Ne Zaman Bulundu?

Matbaanın icadı; matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiş olup, kullanımı ilk kez Uzak Doğu’da başlamıştır.

Avrupa’da Hollanda da matbaacılık merkezi kabul edilip matbaacılık gelişmiş olup, o dönem tahta kalıplarla basım yapılmıştır. Bilinen ilk baskı ise Japonya’da imparatorun kendi yazdığı metinleri Çin alfabesiyle bastırmasıyla oluşmuştur. Matbaa Çin’den Uygurlara geçmiş olup, günümüzde Uygurların matbaa kullandığına dair Tun-Huang mağarasında baskı kalıntıları bulunmakta. Gelişmiş bir matbaa ile ilk basılan kitap İtalyanlarca İbni Sina’nın yani Türk düşünürün eserleri olmuştur.

REKLAM
REKLAM

Osmanlı Devleti İspanya göçmeni olan Yahudilerin matbaa basımıyla tanıştı. 2. Beyazıt’a gelen şikayet ve ayaklanmalar sebebiyle matbaayı yasaklamıştır. Sonrasında tahta çıkan Beyazıt’ın oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Bu dönemde de matbaa ile ilgili herhangi bir gelişme gerçekleşmemiş olup, ilk Türk matbaası 3. Ahmet zamanında açılmıştır.

İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi ortak çabalarıyla Lale Devrinde kurulmuştur. Sait Efendi, Fransa’ya elçi olarak gönderilen Çelebi Mehmet Efendi’nin oğlu olup kendisi Paris’ten geldikten sonra Osmanlı’da olmayan tüm sanayi yenilikleri oğlu Sait Efendi ile paylaşmıştır. Hatta Paris dönüşünde Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanımına gereksinimleri anlatan bir rapor yazmış olup bu rapor 10 maddeden oluşmaktadır. Osmanlı matbaasında basılan ilk eser Vankulu Lügat’ı olup ilk aşamada beş yüz tane basılmış ve tamamı hızla satılmıştır.

Türkler matbaa ile 1726 yılında tanışmıştır. Bu kadar geç bir tarihte tanışma nedeni dini muhafazakârlıktan dolayıdır. Ayrıca Osmanlı da okuma yazma bilen kişi sayısı az, bilenlerin de okuma alışkanlığının olmaması diğer önemli etkenlerdendir. Matbaa kullanılmaya başlandığında basılan kitapların maliyeti fazla olması sebebiyle fazla önemsenmemiştir. Matbaa ile ülkedeki el yazısı kuran yazan hattatlar ve ilmiye sınıfı ayaklanmış olup bundan kaynaklı olarak matbaalarda dini kitapların basımı yasaklanarak matbaa kullanımı yaygınlaşması sağlanmıştır.

Bunun yanında kırıkkale matbaa ve kırıkkale davetiye olarak bu yazı size sponsor olarak sunulmuştur.

Kırıkkale Son Haber

Haber Yorumları

Kapali

Matbaa Ne Zaman Bulundu?
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 2 Aralık 2018 15:55
»
Matbaa Ne Zaman Bulundu?

Matbaanın icadı; matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiş olup, kullanımı ilk kez Uzak Doğu’da başlamıştır.

Avrupa’da Hollanda da matbaacılık merkezi kabul edilip matbaacılık gelişmiş olup, o dönem tahta kalıplarla basım yapılmıştır. Bilinen ilk baskı ise Japonya’da imparatorun kendi yazdığı metinleri Çin alfabesiyle bastırmasıyla oluşmuştur. Matbaa Çin’den Uygurlara geçmiş olup, günümüzde Uygurların matbaa kullandığına dair Tun-Huang mağarasında baskı kalıntıları bulunmakta. Gelişmiş bir matbaa ile ilk basılan kitap İtalyanlarca İbni Sina’nın yani Türk düşünürün eserleri olmuştur.

REKLAM
REKLAM

Osmanlı Devleti İspanya göçmeni olan Yahudilerin matbaa basımıyla tanıştı. 2. Beyazıt’a gelen şikayet ve ayaklanmalar sebebiyle matbaayı yasaklamıştır. Sonrasında tahta çıkan Beyazıt’ın oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Bu dönemde de matbaa ile ilgili herhangi bir gelişme gerçekleşmemiş olup, ilk Türk matbaası 3. Ahmet zamanında açılmıştır.

İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi ortak çabalarıyla Lale Devrinde kurulmuştur. Sait Efendi, Fransa’ya elçi olarak gönderilen Çelebi Mehmet Efendi’nin oğlu olup kendisi Paris’ten geldikten sonra Osmanlı’da olmayan tüm sanayi yenilikleri oğlu Sait Efendi ile paylaşmıştır. Hatta Paris dönüşünde Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanımına gereksinimleri anlatan bir rapor yazmış olup bu rapor 10 maddeden oluşmaktadır. Osmanlı matbaasında basılan ilk eser Vankulu Lügat’ı olup ilk aşamada beş yüz tane basılmış ve tamamı hızla satılmıştır.

Türkler matbaa ile 1726 yılında tanışmıştır. Bu kadar geç bir tarihte tanışma nedeni dini muhafazakârlıktan dolayıdır. Ayrıca Osmanlı da okuma yazma bilen kişi sayısı az, bilenlerin de okuma alışkanlığının olmaması diğer önemli etkenlerdendir. Matbaa kullanılmaya başlandığında basılan kitapların maliyeti fazla olması sebebiyle fazla önemsenmemiştir. Matbaa ile ülkedeki el yazısı kuran yazan hattatlar ve ilmiye sınıfı ayaklanmış olup bundan kaynaklı olarak matbaalarda dini kitapların basımı yasaklanarak matbaa kullanımı yaygınlaşması sağlanmıştır.

Bunun yanında kırıkkale matbaa ve kırıkkale davetiye olarak bu yazı size sponsor olarak sunulmuştur.

Kırıkkale Son Haber

Kırıkkale Son Haber

Matbaa Ne Zaman Bulundu?

Matbaa Ne Zaman Bulundu?
Haber Tarihi: 2 Aralık 2018 15:55
Haber Adresi: https://www.kirikkalesonhaber.com/matbaa-ne-zaman-bulundu/

Matbaanın icadı; matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiş olup, kullanımı ilk kez Uzak Doğu’da başlamıştır.

Avrupa’da Hollanda da matbaacılık merkezi kabul edilip matbaacılık gelişmiş olup, o dönem tahta kalıplarla basım yapılmıştır. Bilinen ilk baskı ise Japonya’da imparatorun kendi yazdığı metinleri Çin alfabesiyle bastırmasıyla oluşmuştur. Matbaa Çin’den Uygurlara geçmiş olup, günümüzde Uygurların matbaa kullandığına dair Tun-Huang mağarasında baskı kalıntıları bulunmakta. Gelişmiş bir matbaa ile ilk basılan kitap İtalyanlarca İbni Sina’nın yani Türk düşünürün eserleri olmuştur.

REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAM

Osmanlı Devleti İspanya göçmeni olan Yahudilerin matbaa basımıyla tanıştı. 2. Beyazıt’a gelen şikayet ve ayaklanmalar sebebiyle matbaayı yasaklamıştır. Sonrasında tahta çıkan Beyazıt’ın oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Bu dönemde de matbaa ile ilgili herhangi bir gelişme gerçekleşmemiş olup, ilk Türk matbaası 3. Ahmet zamanında açılmıştır.

İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi ortak çabalarıyla Lale Devrinde kurulmuştur. Sait Efendi, Fransa’ya elçi olarak gönderilen Çelebi Mehmet Efendi’nin oğlu olup kendisi Paris’ten geldikten sonra Osmanlı’da olmayan tüm sanayi yenilikleri oğlu Sait Efendi ile paylaşmıştır. Hatta Paris dönüşünde Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanımına gereksinimleri anlatan bir rapor yazmış olup bu rapor 10 maddeden oluşmaktadır. Osmanlı matbaasında basılan ilk eser Vankulu Lügat’ı olup ilk aşamada beş yüz tane basılmış ve tamamı hızla satılmıştır.

Türkler matbaa ile 1726 yılında tanışmıştır. Bu kadar geç bir tarihte tanışma nedeni dini muhafazakârlıktan dolayıdır. Ayrıca Osmanlı da okuma yazma bilen kişi sayısı az, bilenlerin de okuma alışkanlığının olmaması diğer önemli etkenlerdendir. Matbaa kullanılmaya başlandığında basılan kitapların maliyeti fazla olması sebebiyle fazla önemsenmemiştir. Matbaa ile ülkedeki el yazısı kuran yazan hattatlar ve ilmiye sınıfı ayaklanmış olup bundan kaynaklı olarak matbaalarda dini kitapların basımı yasaklanarak matbaa kullanımı yaygınlaşması sağlanmıştır.

Bunun yanında kırıkkale matbaa ve kırıkkale davetiye olarak bu yazı size sponsor olarak sunulmuştur.

Kırıkkale Son Haber

Daha Fazla Haber