KOP Sosyal Projeler Çalıştayı Konya’da Yapıldı
Kırıkkale Son Haber Editörü | 21 Aralık 2018 17:05
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı Konya’da Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü KOP Okuyor ve KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında, “KOP Sosyal Projeler Çalıştayı” yoğun katılımla Konya’da gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü KOP Okuyor ve KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında, KOP Bölgesindeki sosyal ve kültürel sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı, ihtiyaç alanlarının belirlendiği “KOP Sosyal Projeler Çalıştayı” yoğun katılımla gerçekleşti.

REKLAM
REKLAM

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan en büyük yatırımın ihtiyaç sahiplerine yapılan yatırımlar olduğun belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “KOP İdaresinin sosyal alanda ürettiği projeler ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla burada bulunuyoruz. Biz konuşmaya değil aslında dinlemeye geldik. Yerelde üretilen projeler sonucunda çıkan sonuçları ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu çalıştayın sonucunda da önerilerinizi bu konuları dikkate alarak kategorize edebilirseniz, biz de burada üretilen çok güzel tecrübe ve başarıları örnek olarak alıp hem kamuya hem de toplumun diğer kesimlerine iletebilir miyiz ve bundan sonraki bazı projelerde işbirliği içerisinde olabilir miyiz konusunda kendi ev ödevlerimizi yapmış oluruz”

“Yapacağımız her türlü destekleme ve çözümlerin öncelikle sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun da iki ayağı var, ilki iş olarak sürdürülebilirlik yani ürettiğimiz katma değerin bir kısmının bize kalması. İkincisi bize ait eski değerleri ihya eder nitelikte olmalı. Sadece iş bulma değil, iş bulmanın yanında topluma faydalı insan olabilmeyi öğretebilmeliyiz. Üçüncüsü ise yenilikçilik olmalı, geliştireceğimiz projelerin içerisinde biraz yenilik taşıyan fikirleri barındırmalı. Farklı disiplinlerden gelen birikimleri barındıran çözümlerin üretilmesi gerekiyor”

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, küreselleşen yeni dünya düzeninde sosyo-ekonomik gelişmeler ve bölgesel kalkınma politikalarının yeniden şekillendiğini, ülkemizin de rekabeti odağına alan, refah düzeyini aynı şekilde yükseltmeyi hedefleyen yeni bir yaklaşımı benimsemek zorunda olduğunu belirterek; “Yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde; bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerini sağlamak yatmaktadır. Bölgelerin sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik farkların azaltılmasını sağlamak için; bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar geliştirilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu amaçla KOP Bölgesi için sektörel iş birlikleri çerçevesinde bir son dönemine girdiğimiz bir Eylem Planı yürütüyoruz. Eylem Planının bünyesindeki her sektörün ayrı bir önemi var fakat mesele sosyal projeler olunca, konunun öneminin daha çok farkına varmak gerekiyor. Çünkü bölgesel kalkınma sürecinin en temel dinamiğini beşerî sermaye oluşturuyor, beşerî sermaye ile etkileşimi ise sosyal projeler sağlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Niğde Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile yine Kırıkkale’den Yahşihan Proje Ofisi bürosuna bağlı öğretmenler Müge Bahar Dalay, Fatma Tekin ve Münüfe Vurgun’un katıldığı çalıştay iki gün sürdü.

Kırıkkale Son Haber