Kırıkkale Gezilecek Yerler
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 19 Ekim 2018 22:45
»
Kırıkkale Gezilecek Yerler

Bu haftasonunu ailenizle birlikte Kırıkkale’nin en iyi mekanlarını gezerek değerlendirmeye ne dersiniz? İşte Kırıkkale’de gezilecek 10 müthiş yer.

Kırıkkale gezilecek yerler listesini okumak içi sayfayı aşağı kaydırın ↓

REKLAM
REKLAM

1. Çeşnigir Köprüsü

Bilinen kaynaklara göre Çeşnigir Köprüsü ve yakınında bulunan han Selçuklular’a aittir. Yapılış tarihine ait elimizde kesin bilgiler yok. Ancak köprünün 13.Yüzyıla tarihlenen bir köprü olduğunu, Selçuklu eseri olduğunu belirtelim. 1402 yılında Ankara Savaşı’na ilerleyen Timur ordusu da bu köprüyü kullanmıştır. 110 m. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki köprü kayalık arazide sağlam temeller üzerine oturur. Kızılırmak içinde sağlam bir zemine oturabilmesi için orta bölümde belirgin bir eğim vardır. 18,60 m. orta açıklığa sahip köprünün 3 adedi suyun yükselmesi halinde akışı sağlamak ve köprünün ağırlığını hafifletmek amacıyla yukarıda, 9 adedi de aşağıda olmak üzere 12 göze sahiptir.

2. Karaahmetli Tabiat Parkı

Karaahmetli Tabiat Parkı Kırıkkale şehir merkezinin güneybatısında, Bahşili ve Keskin İlçeleri arasında bulunan Kapulukaya Baraj Gölü’nün kıyısında yer almaktadır. Kırıkkale İli, Bahşılı İlçesi, Karaahmetli Köyü Kapulukaya Baraj Gölü batı kıyısında bulunan 107 Ha alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Karaahmetli Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

3. Sulu Mağara

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bulunan Sulu Mağara, son zamanlarda yapılan çalışmalarla turizme kazandırılmıştır. Kırıkkale’de gezilecek yerler listesinde kendine sağlam bir yer edinen Sulu Mağara, Arzu Bayırı mevkiinde bulunmaktadır. Fosil bir mağaradır ve yarı yapay-yarı doğal bir mağara özelliği taşımaktadır.

4. Silah Müzesi

İlk olarak 1990 yılında hizmete giren Silah Sanayi Müzesi, Kırıkkale’nin Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 299 eserin sergilendiği Silah Sanayi Müzesi’nde İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde toplanan eserler ve İstanbul-Tophane’de yer alan silah fabrikasındaki birçok eser yer almaktadır. Koleksiyonun hepsi kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir. Silah Sanayi Müzesi, 1993 yılında genişletilip bir alana taşınmıştır.

5. Ceritkale Kaya Mezarları

Bölgenin en eski yerleşimlerinden birisi, Keskin ilçesinin güneybatı tarafında, ilçe merkezine takriben 9-10 km. uzaklıkta olan Ceritkale köyü yakınlarındadır. Demir Çağı’na tarihlenebilecek bu kaya yerleşmeleri, Ceritkale köyüne 3 km. mesafede, bir vadi içinde ve vadinin doğuya bakan yamaçlarında yer almaktadır.

6. Tarihi Konaklar

1500’lü yıllardan beri Kırıkkale’de tarihi Türk evleri ve konakları mevcut olup bunlar tescilli kültür varlığı niteliğindedir. Genellikle 2 katlı olup alt kat kagir, üst kat ahşap olarak yapılmıştır. Çatılar genellikle üçgen alınlıklıdır. Ara dolgular ise kerpiçtir. Mimari bakımdan, Ankara’nın sivil mimarisine benzemektedir. Bu evlerde iklim ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulundurularak kerpiç ve ağaç gibi malzemeler kullanılmıştır. Günümüze gelebilen örneklerin çoğu 2 katlıdır. Bu yapılara Aslan Bey ve Tayyar Bey Konağı, ünlü ressamımız Rahmi PEHLİVAN’lının babası Zühtü PEHLİVALI’ya ait ev örnek olarak gösterilebilir.

7. Taş Mektep (Hacı Taşan Kültür Merkezi)

Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk ve Halk Kütüphanesi olarak kullanılmakta iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Keskin Kaymakamlığına tahsisi yapılmış olup, Hacı Taşan Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Taş bir yapıdır. Yarım bodrumu vardır. Tek katlı olarak kırmızı Ankara taşından inşa edilmiştir. Yapıya giriş doğudandır. Bu cephede ortada taş merdivenle bir sundurmaya çıkılmaktadır. Sundurmadan ana yapıya geçişte yer alan kapı, taş bir silme ile çerçeve içine alınmıştır. Üstü kenarı silmeli üçgen alınlıklıdır. Kitabesi bulunmaktadır. Bu cephenin her iki yanında dikdörtgen üçer pencere vardır. Pencerelerin üst tarafı ortası kilit taşlı ve kemerlidir. Bunların üstünde yine taştan yarım daire silme yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olan yapının iki kısa tarafında üçer pencere, arka yüzde beş pencere bulunmaktadır. Yapının çatıya geçiş kenarı taştan saçak silmelidir. Çatı Marsilya kiremitlidir.

8. Hasandede Camii ve Türbesi

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine 12 km. uzaklıktaki Hasandede kasabasındadır. Cami ve türbe yan yanadır. Caminin minaresi tarafındaki ilk türbe Hasandede’ye (Doğanbeğ) ait olup, ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii 1605’te yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan, kalın duvarlıdır. Doğu ve batı yönleriyle giriş kapısının iki yanında ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephesinin ortasında taş söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar kesme taştan yapılmıştır.

9. Haydar Sultan Camii Ve Türbesi

Keskin ilçesine 22 km. uzaklıkta bulunan Haydar Sultan köyünde Böyrek Dağları’nın eteklerinde köye 500 m. kadar uzaklıkta yer almaktadır. Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde varolan muhtemel bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır. Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, caminin yanında etrafı duvarla çevrili avludadır. 50 cm çapında bir kuyu bileziği, onun altı ise 60×60 cm’lik kare kuyu bulunmaktadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltilmiş olup zeminden derinliği 1,5 m. kadardır. Kuyu suyunun kükürtlü olması nedeniyle, su soğuk olmasına karşılık kaynıyor ve buhar çıkartıyor görünümündedir.

10. Karıştıran Kilisesi Mesire Alanı

19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Keskin Ortodoks Kilisesi, Karıştıran Mevkii’ndedir. Geç Dönem Ortodoks Kiliselerindendir. Kilise, 4 sütunlu, kapalı Yunan Haçı planında yapılmıştır. Bugün yapının örtü sistemi çökmüş, doğu duvarı tamamen, diğer duvarları ise kısmen yıkılmıştır. Kilise, Keskin merkezinde yaşamış olan Ermeni ve Rumların ibadetlerini yaptıkları Ortodoks Kilisesi olarak bilinmektedir. Kilisenin bulunduğu mevkii, yazın vatandaşların mesire yeri olarak kullandığı alan olduğundan söz konusu yer kilise ile birlikte doğal sit özelliği göstermektedir.

Mekanlar ile ilgili derlenen bilgiler Kültür Portalı sayfası üzerinden alınmıştır.

Kırıkkale Son Haber

Haber Yorumları

Kapali

Kırıkkale Gezilecek Yerler
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 19 Ekim 2018 22:45
»
Kırıkkale Gezilecek Yerler

Bu haftasonunu ailenizle birlikte Kırıkkale’nin en iyi mekanlarını gezerek değerlendirmeye ne dersiniz? İşte Kırıkkale’de gezilecek 10 müthiş yer.

Kırıkkale gezilecek yerler listesini okumak içi sayfayı aşağı kaydırın ↓

REKLAM
REKLAM

1. Çeşnigir Köprüsü

Bilinen kaynaklara göre Çeşnigir Köprüsü ve yakınında bulunan han Selçuklular’a aittir. Yapılış tarihine ait elimizde kesin bilgiler yok. Ancak köprünün 13.Yüzyıla tarihlenen bir köprü olduğunu, Selçuklu eseri olduğunu belirtelim. 1402 yılında Ankara Savaşı’na ilerleyen Timur ordusu da bu köprüyü kullanmıştır. 110 m. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki köprü kayalık arazide sağlam temeller üzerine oturur. Kızılırmak içinde sağlam bir zemine oturabilmesi için orta bölümde belirgin bir eğim vardır. 18,60 m. orta açıklığa sahip köprünün 3 adedi suyun yükselmesi halinde akışı sağlamak ve köprünün ağırlığını hafifletmek amacıyla yukarıda, 9 adedi de aşağıda olmak üzere 12 göze sahiptir.

2. Karaahmetli Tabiat Parkı

Karaahmetli Tabiat Parkı Kırıkkale şehir merkezinin güneybatısında, Bahşili ve Keskin İlçeleri arasında bulunan Kapulukaya Baraj Gölü’nün kıyısında yer almaktadır. Kırıkkale İli, Bahşılı İlçesi, Karaahmetli Köyü Kapulukaya Baraj Gölü batı kıyısında bulunan 107 Ha alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Karaahmetli Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

3. Sulu Mağara

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bulunan Sulu Mağara, son zamanlarda yapılan çalışmalarla turizme kazandırılmıştır. Kırıkkale’de gezilecek yerler listesinde kendine sağlam bir yer edinen Sulu Mağara, Arzu Bayırı mevkiinde bulunmaktadır. Fosil bir mağaradır ve yarı yapay-yarı doğal bir mağara özelliği taşımaktadır.

4. Silah Müzesi

İlk olarak 1990 yılında hizmete giren Silah Sanayi Müzesi, Kırıkkale’nin Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 299 eserin sergilendiği Silah Sanayi Müzesi’nde İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde toplanan eserler ve İstanbul-Tophane’de yer alan silah fabrikasındaki birçok eser yer almaktadır. Koleksiyonun hepsi kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir. Silah Sanayi Müzesi, 1993 yılında genişletilip bir alana taşınmıştır.

5. Ceritkale Kaya Mezarları

Bölgenin en eski yerleşimlerinden birisi, Keskin ilçesinin güneybatı tarafında, ilçe merkezine takriben 9-10 km. uzaklıkta olan Ceritkale köyü yakınlarındadır. Demir Çağı’na tarihlenebilecek bu kaya yerleşmeleri, Ceritkale köyüne 3 km. mesafede, bir vadi içinde ve vadinin doğuya bakan yamaçlarında yer almaktadır.

6. Tarihi Konaklar

1500’lü yıllardan beri Kırıkkale’de tarihi Türk evleri ve konakları mevcut olup bunlar tescilli kültür varlığı niteliğindedir. Genellikle 2 katlı olup alt kat kagir, üst kat ahşap olarak yapılmıştır. Çatılar genellikle üçgen alınlıklıdır. Ara dolgular ise kerpiçtir. Mimari bakımdan, Ankara’nın sivil mimarisine benzemektedir. Bu evlerde iklim ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulundurularak kerpiç ve ağaç gibi malzemeler kullanılmıştır. Günümüze gelebilen örneklerin çoğu 2 katlıdır. Bu yapılara Aslan Bey ve Tayyar Bey Konağı, ünlü ressamımız Rahmi PEHLİVAN’lının babası Zühtü PEHLİVALI’ya ait ev örnek olarak gösterilebilir.

7. Taş Mektep (Hacı Taşan Kültür Merkezi)

Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk ve Halk Kütüphanesi olarak kullanılmakta iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Keskin Kaymakamlığına tahsisi yapılmış olup, Hacı Taşan Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Taş bir yapıdır. Yarım bodrumu vardır. Tek katlı olarak kırmızı Ankara taşından inşa edilmiştir. Yapıya giriş doğudandır. Bu cephede ortada taş merdivenle bir sundurmaya çıkılmaktadır. Sundurmadan ana yapıya geçişte yer alan kapı, taş bir silme ile çerçeve içine alınmıştır. Üstü kenarı silmeli üçgen alınlıklıdır. Kitabesi bulunmaktadır. Bu cephenin her iki yanında dikdörtgen üçer pencere vardır. Pencerelerin üst tarafı ortası kilit taşlı ve kemerlidir. Bunların üstünde yine taştan yarım daire silme yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olan yapının iki kısa tarafında üçer pencere, arka yüzde beş pencere bulunmaktadır. Yapının çatıya geçiş kenarı taştan saçak silmelidir. Çatı Marsilya kiremitlidir.

8. Hasandede Camii ve Türbesi

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine 12 km. uzaklıktaki Hasandede kasabasındadır. Cami ve türbe yan yanadır. Caminin minaresi tarafındaki ilk türbe Hasandede’ye (Doğanbeğ) ait olup, ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii 1605’te yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan, kalın duvarlıdır. Doğu ve batı yönleriyle giriş kapısının iki yanında ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephesinin ortasında taş söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar kesme taştan yapılmıştır.

9. Haydar Sultan Camii Ve Türbesi

Keskin ilçesine 22 km. uzaklıkta bulunan Haydar Sultan köyünde Böyrek Dağları’nın eteklerinde köye 500 m. kadar uzaklıkta yer almaktadır. Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde varolan muhtemel bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır. Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, caminin yanında etrafı duvarla çevrili avludadır. 50 cm çapında bir kuyu bileziği, onun altı ise 60×60 cm’lik kare kuyu bulunmaktadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltilmiş olup zeminden derinliği 1,5 m. kadardır. Kuyu suyunun kükürtlü olması nedeniyle, su soğuk olmasına karşılık kaynıyor ve buhar çıkartıyor görünümündedir.

10. Karıştıran Kilisesi Mesire Alanı

19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Keskin Ortodoks Kilisesi, Karıştıran Mevkii’ndedir. Geç Dönem Ortodoks Kiliselerindendir. Kilise, 4 sütunlu, kapalı Yunan Haçı planında yapılmıştır. Bugün yapının örtü sistemi çökmüş, doğu duvarı tamamen, diğer duvarları ise kısmen yıkılmıştır. Kilise, Keskin merkezinde yaşamış olan Ermeni ve Rumların ibadetlerini yaptıkları Ortodoks Kilisesi olarak bilinmektedir. Kilisenin bulunduğu mevkii, yazın vatandaşların mesire yeri olarak kullandığı alan olduğundan söz konusu yer kilise ile birlikte doğal sit özelliği göstermektedir.

Mekanlar ile ilgili derlenen bilgiler Kültür Portalı sayfası üzerinden alınmıştır.

Kırıkkale Son Haber

Kırıkkale Son Haber

Kırıkkale Gezilecek Yerler

Kırıkkale Gezilecek Yerler
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 22:45
Haber Adresi: https://www.kirikkalesonhaber.com/kirikkale-gezilecek-yerler/

Bu haftasonunu ailenizle birlikte Kırıkkale’nin en iyi mekanlarını gezerek değerlendirmeye ne dersiniz? İşte Kırıkkale’de gezilecek 10 müthiş yer.

Kırıkkale gezilecek yerler listesini okumak içi sayfayı aşağı kaydırın ↓

REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAM

1. Çeşnigir Köprüsü

.

Bilinen kaynaklara göre Çeşnigir Köprüsü ve yakınında bulunan han Selçuklular’a aittir. Yapılış tarihine ait elimizde kesin bilgiler yok. Ancak köprünün 13.Yüzyıla tarihlenen bir köprü olduğunu, Selçuklu eseri olduğunu belirtelim. 1402 yılında Ankara Savaşı’na ilerleyen Timur ordusu da bu köprüyü kullanmıştır. 110 m. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki köprü kayalık arazide sağlam temeller üzerine oturur. Kızılırmak içinde sağlam bir zemine oturabilmesi için orta bölümde belirgin bir eğim vardır. 18,60 m. orta açıklığa sahip köprünün 3 adedi suyun yükselmesi halinde akışı sağlamak ve köprünün ağırlığını hafifletmek amacıyla yukarıda, 9 adedi de aşağıda olmak üzere 12 göze sahiptir.

2. Karaahmetli Tabiat Parkı

.

Karaahmetli Tabiat Parkı Kırıkkale şehir merkezinin güneybatısında, Bahşili ve Keskin İlçeleri arasında bulunan Kapulukaya Baraj Gölü’nün kıyısında yer almaktadır. Kırıkkale İli, Bahşılı İlçesi, Karaahmetli Köyü Kapulukaya Baraj Gölü batı kıyısında bulunan 107 Ha alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Karaahmetli Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

3. Sulu Mağara

.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bulunan Sulu Mağara, son zamanlarda yapılan çalışmalarla turizme kazandırılmıştır. Kırıkkale’de gezilecek yerler listesinde kendine sağlam bir yer edinen Sulu Mağara, Arzu Bayırı mevkiinde bulunmaktadır. Fosil bir mağaradır ve yarı yapay-yarı doğal bir mağara özelliği taşımaktadır.

4. Silah Müzesi

.

İlk olarak 1990 yılında hizmete giren Silah Sanayi Müzesi, Kırıkkale’nin Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 299 eserin sergilendiği Silah Sanayi Müzesi’nde İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde toplanan eserler ve İstanbul-Tophane’de yer alan silah fabrikasındaki birçok eser yer almaktadır. Koleksiyonun hepsi kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir. Silah Sanayi Müzesi, 1993 yılında genişletilip bir alana taşınmıştır.

5. Ceritkale Kaya Mezarları

.

Bölgenin en eski yerleşimlerinden birisi, Keskin ilçesinin güneybatı tarafında, ilçe merkezine takriben 9-10 km. uzaklıkta olan Ceritkale köyü yakınlarındadır. Demir Çağı’na tarihlenebilecek bu kaya yerleşmeleri, Ceritkale köyüne 3 km. mesafede, bir vadi içinde ve vadinin doğuya bakan yamaçlarında yer almaktadır.

6. Tarihi Konaklar

.

1500’lü yıllardan beri Kırıkkale’de tarihi Türk evleri ve konakları mevcut olup bunlar tescilli kültür varlığı niteliğindedir. Genellikle 2 katlı olup alt kat kagir, üst kat ahşap olarak yapılmıştır. Çatılar genellikle üçgen alınlıklıdır. Ara dolgular ise kerpiçtir. Mimari bakımdan, Ankara’nın sivil mimarisine benzemektedir. Bu evlerde iklim ve sosyal yaşam koşulları göz önünde bulundurularak kerpiç ve ağaç gibi malzemeler kullanılmıştır. Günümüze gelebilen örneklerin çoğu 2 katlıdır. Bu yapılara Aslan Bey ve Tayyar Bey Konağı, ünlü ressamımız Rahmi PEHLİVAN’lının babası Zühtü PEHLİVALI’ya ait ev örnek olarak gösterilebilir.

7. Taş Mektep (Hacı Taşan Kültür Merkezi)

.

Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk ve Halk Kütüphanesi olarak kullanılmakta iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Keskin Kaymakamlığına tahsisi yapılmış olup, Hacı Taşan Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. Taş bir yapıdır. Yarım bodrumu vardır. Tek katlı olarak kırmızı Ankara taşından inşa edilmiştir. Yapıya giriş doğudandır. Bu cephede ortada taş merdivenle bir sundurmaya çıkılmaktadır. Sundurmadan ana yapıya geçişte yer alan kapı, taş bir silme ile çerçeve içine alınmıştır. Üstü kenarı silmeli üçgen alınlıklıdır. Kitabesi bulunmaktadır. Bu cephenin her iki yanında dikdörtgen üçer pencere vardır. Pencerelerin üst tarafı ortası kilit taşlı ve kemerlidir. Bunların üstünde yine taştan yarım daire silme yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olan yapının iki kısa tarafında üçer pencere, arka yüzde beş pencere bulunmaktadır. Yapının çatıya geçiş kenarı taştan saçak silmelidir. Çatı Marsilya kiremitlidir.

8. Hasandede Camii ve Türbesi

.

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine 12 km. uzaklıktaki Hasandede kasabasındadır. Cami ve türbe yan yanadır. Caminin minaresi tarafındaki ilk türbe Hasandede’ye (Doğanbeğ) ait olup, ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii 1605’te yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan, kalın duvarlıdır. Doğu ve batı yönleriyle giriş kapısının iki yanında ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephesinin ortasında taş söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar kesme taştan yapılmıştır.

9. Haydar Sultan Camii Ve Türbesi

.

Keskin ilçesine 22 km. uzaklıkta bulunan Haydar Sultan köyünde Böyrek Dağları’nın eteklerinde köye 500 m. kadar uzaklıkta yer almaktadır. Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde varolan muhtemel bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe, hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır. Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. Deliler Kuyusu, caminin yanında etrafı duvarla çevrili avludadır. 50 cm çapında bir kuyu bileziği, onun altı ise 60×60 cm’lik kare kuyu bulunmaktadır. Kuyu ağzı beton kaplamalarla yükseltilmiş olup zeminden derinliği 1,5 m. kadardır. Kuyu suyunun kükürtlü olması nedeniyle, su soğuk olmasına karşılık kaynıyor ve buhar çıkartıyor görünümündedir.

10. Karıştıran Kilisesi Mesire Alanı

.

19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Keskin Ortodoks Kilisesi, Karıştıran Mevkii’ndedir. Geç Dönem Ortodoks Kiliselerindendir. Kilise, 4 sütunlu, kapalı Yunan Haçı planında yapılmıştır. Bugün yapının örtü sistemi çökmüş, doğu duvarı tamamen, diğer duvarları ise kısmen yıkılmıştır. Kilise, Keskin merkezinde yaşamış olan Ermeni ve Rumların ibadetlerini yaptıkları Ortodoks Kilisesi olarak bilinmektedir. Kilisenin bulunduğu mevkii, yazın vatandaşların mesire yeri olarak kullandığı alan olduğundan söz konusu yer kilise ile birlikte doğal sit özelliği göstermektedir.

Mekanlar ile ilgili derlenen bilgiler Kültür Portalı sayfası üzerinden alınmıştır.

Kırıkkale Son Haber

Daha Fazla Haber