Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulunda Engelliler İle İlgili Konuştu
Kırıkkale Son Haber Editörü | 5 Aralık 2018 00:27
Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulunda Engelliler İle İlgili Konuştu

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, meclis genel kurulunda engelliler ile ilgili konuşma yaptı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk yaptığı konuşmada: “Engelliler gününü buruk bir şekilde yaşayan vatandaşlarımız öncelikle bilmelidirler ki, Milliyetçi Hareket Partisi kendileriyle sadece bir gün değil, her gün bir ve beraberdir. Sorunların çözümü noktasında da mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Bu hususu engelli bir annenin evladı olarak, özellikler belirtmek istiyorum.”

REKLAM
REKLAM

“Engelli bireylerimiz toplumun ayrı bir kesimi olarak değil bütünleşmiş bir parçası olarak görülmelidir. Onların sosyal alanda etkinliğini arttırmak adına gerekli düzenlemeleri yapmak toplumun insanlık görevi, engellinin ise en temel hakkıdır. Yine engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarını kolay bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak merkezi ve yerel yönetimlerin en öncelikli görevleri olmalıdır. 2005 yılında çıkarılan engelliler yasası doğrultusunda belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, yaya geçitleri, resmi yapılar, yeşil ve spor alanları gibi alt yapılar engellilerin erişilebilirliği ile uyumlu hâle getirilecekti. Verilen 7 yıllık süre, önce 3 yıl, aradan 3 yıl daha uzatılmış ve 7 temmuz 2018’de dolmuştur. 13 yıl uzatmanın ardından hâlen, gerek belediyelerin hizmetlerinde gerekse taşımacılıkta kullanılan araçlar da engellilerimiz için gerekli düzenlemeler yapılamamıştır. Valilikler bünyesindeki erişilebilirlik izleme ve denetleme kuruluşları bu eksikler için ceza kesiyor mu? Bu rakam ne kadar ve nereye harcanıyor henüz belli değilidir.”

“Bir ülkede hizmet üretmekten daha önemlisi, o hizmete erişimi kolaylaştırmak ya da mümkün kılmaktır. Devlet Personel Başkanlığının Mart 2018’de yayınladığı engelli istihdam verilerine göre, bugün hâlen 61.728 engelli kadrosunun 11.317’si boştur. Bu bakımdan kamudaki engelli istihdamı arttırılmalı, kamudaki engelli memur kontenjanının %3’ten %5’e çıkartılması yine engelli işçi kontenjanının da %4’ten %6’ya çıkartılması hususunda gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.”

“Engelli vatandaşlarımıza kamuda yeni istihdam açılmasına yönelik vermiş olduğumuz kanun teklifimiz ile muhtaç engelli, engelli ve engelli yakınları aylıklarının yükseltilmesi hususunda vermiş olduğumuz teklifler öncelikle gündeme alınmalı ve görüşülerek yasaya bağlanmalıdır.”

“Türkiye engelliler araştırması 2002 Türkiye’de engelliler ile yapılan en son ve kapsamlı bir çalışmadır. Bu tarihten sonra ülkemizde engelli vatandaşlarımızın sayısı, engel durumu, öğrenim durumu, sağlık ve istihdam şartları tahmini verilere dayanmaktadır. 2011 nüfus ve konut araştırması çerçevesinde Türkiye’de engelli oranı nüfusun yüzde 7’si civarındadır. Bu da yaklaşık 6 milyon civarında bir nüfusa tekamül etmektedir.”

“Bugün hâlen engelli vatandaşlarımız, yolların, kaldırımların, kamu ve özel sektöre ait engellilerin erişimine uygun olmaması nedeni ile sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Yine engelli vatandaşlarımız, işsizlik, toplum tarafından dışlanma, eğitim ve sosyalleşememe gibi sorunlarla mücadele azmi göstermektedirler. Bu mücadele azimlerinde her engelli vatandaşımızın devlet ve insan olarak yanında olmak, hepimiz için zaruri bir hâl almıştır.”

“Engellilerimizin sağlık hizmetlerinde gerek diğer alanlarındaki sorunları devam etmekte ve çözüm beklemektedir. Engelli bireylerin rehabilitsayon hizmetleri yardımcı cihaz, tıbbi sağlık malzemesi veya buna benzer hayati öneme ait ihtiyaçlarının büyük bölümü devlet tarafından ya karşılanamamakta ya da yetersiz kalmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde engelli çocuklar için haftalık 30 saat özel eğitim verilerek, ücretleri de devlet tarafından karşılanırken ülkemizde aylık 12 saat eğitim yetersiz kalmakta ve bu durumda çocuklarımızın gelişimini aksatmakta veya geciktirmekte ya da sınırlı kılmaktadır.”

“Başta Kırıkkale olmak üzere tüm Türkiye’de engelli bireylerimiz ibraz etmek zorunda olduğu raporlar sebebiyle rapor süreci kıskacı altında boğulmaktadırlar. Sağlık tesislerinde ise erişim hâlen çok düşük orandadır. İşaret dili bilen personel ve doktor olmaması birçok tıbbi merkezde sorun yaşamasına sebebiyet vermektedir. Hâlen başarılarıyla gurur duyduğumuz, engelli spor klüplerine yeterli destek sağlanamamaktadır. Engelli sporcularımız, uluslararası spor müsabakalarında ya yalnız bırakılmakta ya da yetersiz desteklenmektedir.”

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, engelli kardeşlerimizin rahatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmeleri başlıca hedefimizdir. Hatırlatmak isterim ki gerçek bir engel varsa o kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler ve vicdanlardaki lekelerdir.” ifadelerinde bulundu.

Video:

Kırıkkale Son Haber