Halil Öztürk, Geçici ve Mevsimlik İşçilere Kadro İçin Kanun Teklifi Verdi
Kırıkkale Son Haber Editörü | 5 Mart 2019 10:34
Halil Öztürk, Geçici ve Mevsimlik İşçilere Kadro İçin Kanun Teklifi Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarında, bunlara bağlı ortaklıklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanlara kadro verilmesi hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Öztürk; “Bugün halen kamu kurum ve kuruluşlarında, bunlara bağlı ortaklıklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanlar, hak kaybına uğramış ve kadro alamadıkları için aileleriyle birlikte mağduriyet yaşamaya devam etmektedirler.” dedi.

REKLAM
REKLAM

MEVSİMLİK İŞÇİLER EMEKLİ OLMA HAYALİ DAHİ KURAMIYORLAR

Geçici ve mevsimlik işçilerin kurumlarına göre çalışma sürelerinde de haksızlık olduğunu belirten MHP’li Öztürk; “5 ay 29 gün çalışan mevsimlik işçilere, kurum yetkilisine verilen yetki ile 9 ay 29 gün çalıştırma yolu açılmışsa da, uygulamada bu sürenin 5 ay 29 günden bile düşük kaldığı görülmektedir. Mevsimlik çalışanlarımız bu yüzden emekli olma hayalleri dâhi kuramamaktadır. Diğer yandan yılda 12 ay çalışan ücretlilerin bile zaman zaman maaşlarının yetersiz kaldığı yönündeki açıklamaları ortadayken, geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin gelirleriyle geçinmeleri çok da mümkün görünmemektedir.

4/4/2007 tarihli 5620 Sayılı Kanun ile 218 bin kişi kadroya alınmış, ancak 6 ay çalışma şartı aranması nedeniyle o dönem geçici işçi statüsünde çalışan 26.162 geçici işçi kapsam dışında kalarak bu haktan yararlanamamıştır. O tarihten bu yana gün geçtikçe sayıları artan mevsimlik işçiler; özellikle Orman Genel Müdürlüğü, çay ve şeker fabrikalarında, demiryolları ve tarım işletmeleri bünyesinde kısıtlı gün sayısı ile çalışsa da, aileleri ile birlikte ciddi sıkıntı yaşamaktadırlar.” diyerek, mağduriyet yaşayan bu çalışanlarımıza devletin şefkat eli değerek, kadro verilmesi gerektiğini savundu.

ÖZTÜRK KANUN TEKLİFİM KABUL GÖRSÜN GEÇİCİ İŞÇİLERİMİZ NEFES ALSIN

TBMM’ye verdiği kanun teklifi ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçici ve mevsimlik olarak çalışan işçilerin kadroya geçirileceğini açıklayan Öztürk; “Kanun teklifim ile; 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışan geçici işçiler ile aynı kanuna göre 2011 yılından bu yana usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 4 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin kadroya geçirilmesi öngörülmektedir. Böylelikle yıllardır emeklilik hayali dâhi kuramayan mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacaktır.” diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çalışma hayatındaki sorunların çözümü noktasında mevzuat çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale Son Haber