CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 11 Ekim 2018 14:40
»
CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal TBMM’ye 2 ayrı soru önergesi verdi.

Önal tarafından yazılı olarak yapılan basın açıklamasında belirtilen ilk soru önergesi tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin sorunları ile ilgili.

REKLAM
REKLAM

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını isteyen Önal’ın verdiği soru önergesinin tamamı ise şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

Ülkemiz ekonomisi ve üretimine katkı sağlayan çiftçilerimizin sorunları her geçen gün daha artmaktadır. Çiftçiler uygulanan yanlış ve yanlı tarım politikaları sebebiyle zarar görmekte borçlanmakta ve borçların altından kalkmak için topraklarını, tarımsal alet ve makinelerini elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. Tarımsal kredi faizleri yüksektir. Hayvancılık sektöründe üretim girdilerinin yüksek, oluşu nedeniyle aldığı tarımsal kredileri ödeyemediği için çiftçilerimiz icralık olmaktadırlar. Mazot, elektrik, yem gibi girdi fiyatlarının yüksekliği çiftçimiz olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden bir çok çiftçimizin borç batağında olduğunu basın ve medya organları aracılığı ile gördüğümüz gibi bölge ziyaretlerimizde çiftçimizden gelen şikayetlerle de gözlemlemekteyiz.

Bu bağlamda;

1- 2001, 2007, 2014, 2017 ve Ağustos 2018 itibariyle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak hayvancılık yapan çiftçi sayısı nedir?

2- Aynı yıllar için BAĞ-KUR’a pirim borcunu ödeyemeyen çiftçi sayısı nedir?

3- Aynı yıllarda kaç çiftçi borç yapılandırma talebinde bulunmuştur? Bu borçların ne kadarı yapılandırılmıştır?

4- Bu yıllarda Kırıkkale İlinde küçük ve büyükbaş hayvan sayıları nedir?

5- Büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerimize bu yıllar içerinde ne kadar kaynak ayrılmıştır?

6- Kaynak ayrılmış ise hangi kalemlerde ne şekilde kullanılmıştır?

7- Bu yıllarda yurtdışından ne kadar ithal canlı hayvan getirtilmiştir?

8- Yıllar itibariyle hangi ülkelerden canlı hayvan getirilmiştir? Büyük ve küçükbaş olmak üzere sayısal dağılımı nedir?

9- Bu durumun yerli üreticiye birim fiyatta maliyeti nedir?

10- Canlı hayvan yetiştiriciliğinde bir azalma söz konusu mudur? Azalma olmuş ise bunun nedenleri nelerdir?

11- 2017 yılında saman ithal etmek zorunda kalan iktidar bu yıl da benzer uygulamaya gidecek midir? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir? Bir çalışma yok ise yapılması planlanmakta mıdır?

DİĞER SORU ÖNERGESİ ADLİYE ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal’ın verdiği diğer soru önergesi ise adliye çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi ile ilgili.

İşte Önal tarafından verilen ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenilen soru önergesi tamamı;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

1- Yargı çalışanlarının ek gösterge oranının 3600 yapılması konusunda bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma yok ise sebepleri nelerdir?

2- Nöbet tutan veya fazla çalışma yapan personele, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti veya nöbet – fazla mesai izni veriliyor mu? Veriliyor ise tüm personel eşit şekilde bu olanaktan faydalanabiliyor mu? Fazla çalışma yaptığı halde fazla mesai ücreti veya izni alamayan personel var mı? Nöbet veya fazla mesai ücreti alamayan personel sayısı kaçtır? Fazla mesai ücretlerindeki kota uygulaması ne zaman sonlandırılacaktır?

3- Yıllardır sözü verilen ancak yerine getirilmeyen, mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınmaları konusundaki çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır? Ayrıca mübaşirlerimiz Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edildiği takdirde ek gösterge oranları kaç olacaktır?

4- Birçok Adalet Bakanlığı personeli Mobbinge maruz kalmaktadır. Mobbingin önlenmesi için Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmaktadır?

5- Hakim ve savcılarımız ile birlikte, zabıt katibi ve mübaşirlerimiz dahil tüm yargı çalışanlarının maddi imkanları bütün halinde göz önünde bulundurulması gerekirken, Adliye lojmanlarında ikamet önceliği yalnızca belirli kadrolarda çalışan personele verilmektedir. Daha çok maaş alan personel lojmandan faydalanırken, çok daha az maaş alan personel lojmandan faydalanamamaktadır. Bu haksızlığın ve eşitsizliğin önüne geçilmesi için bir çalışma yapılıyor mu?

6- Son dönemde yargı çalışanları içerisinde ortaya çıkan intihar olaylarına ilişkin olarak, Adalet Bakanlığınca bir araştırma yapıldı mı? Personelin moral motivasyonunun yükseltilmesi bakımından ne gibi çalışmalar ve / veya uygulamalar yapılmaktadır?

7- Adalet çarkının sağlıklı biçimde çalışmasında, hiç tartışmasız büyük rolü olan yargı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi bakımından, vaatlere ne zaman son verilecek, icraata ne zaman geçilecektir?

8- 2018 yılında yapılan görevde yükselme mülakatı sonucunda kaç personel 68,68 – 69.69 – 70.70 gibi düşük yazılı puanına rağmen, mülakatta yüksek not verilerek Yazı İşleri Müdürü olarak atanmıştır? Mülakatta elenen ve bu puanlardan çok daha yüksek puan alan personelden, daha önceden Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kaç kişi vardır? Bu kişiler liyakatsiz ise neden daha öncesinde Yazı İşleri Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmişlerdir. Liyakatli ise neden mülakatta elenmişlerdir?

9- Adalete olan güvenin her geçen gün azaldığı ülkemizde güvenin yeniden tecelli etmesi için kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bunun için öncelikle Adliye çalışanlarına hakkettikleri ancak uzun yıllardır göz ardı edilen haklarının acilen verilmesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

Kırıkkale Son Haber

Haber Yorumları

Kapali

CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 11 Ekim 2018 14:40
»
CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal TBMM’ye 2 ayrı soru önergesi verdi.

Önal tarafından yazılı olarak yapılan basın açıklamasında belirtilen ilk soru önergesi tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin sorunları ile ilgili.

REKLAM
REKLAM

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını isteyen Önal’ın verdiği soru önergesinin tamamı ise şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

Ülkemiz ekonomisi ve üretimine katkı sağlayan çiftçilerimizin sorunları her geçen gün daha artmaktadır. Çiftçiler uygulanan yanlış ve yanlı tarım politikaları sebebiyle zarar görmekte borçlanmakta ve borçların altından kalkmak için topraklarını, tarımsal alet ve makinelerini elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. Tarımsal kredi faizleri yüksektir. Hayvancılık sektöründe üretim girdilerinin yüksek, oluşu nedeniyle aldığı tarımsal kredileri ödeyemediği için çiftçilerimiz icralık olmaktadırlar. Mazot, elektrik, yem gibi girdi fiyatlarının yüksekliği çiftçimiz olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden bir çok çiftçimizin borç batağında olduğunu basın ve medya organları aracılığı ile gördüğümüz gibi bölge ziyaretlerimizde çiftçimizden gelen şikayetlerle de gözlemlemekteyiz.

Bu bağlamda;

1- 2001, 2007, 2014, 2017 ve Ağustos 2018 itibariyle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak hayvancılık yapan çiftçi sayısı nedir?

2- Aynı yıllar için BAĞ-KUR’a pirim borcunu ödeyemeyen çiftçi sayısı nedir?

3- Aynı yıllarda kaç çiftçi borç yapılandırma talebinde bulunmuştur? Bu borçların ne kadarı yapılandırılmıştır?

4- Bu yıllarda Kırıkkale İlinde küçük ve büyükbaş hayvan sayıları nedir?

5- Büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerimize bu yıllar içerinde ne kadar kaynak ayrılmıştır?

6- Kaynak ayrılmış ise hangi kalemlerde ne şekilde kullanılmıştır?

7- Bu yıllarda yurtdışından ne kadar ithal canlı hayvan getirtilmiştir?

8- Yıllar itibariyle hangi ülkelerden canlı hayvan getirilmiştir? Büyük ve küçükbaş olmak üzere sayısal dağılımı nedir?

9- Bu durumun yerli üreticiye birim fiyatta maliyeti nedir?

10- Canlı hayvan yetiştiriciliğinde bir azalma söz konusu mudur? Azalma olmuş ise bunun nedenleri nelerdir?

11- 2017 yılında saman ithal etmek zorunda kalan iktidar bu yıl da benzer uygulamaya gidecek midir? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir? Bir çalışma yok ise yapılması planlanmakta mıdır?

DİĞER SORU ÖNERGESİ ADLİYE ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal’ın verdiği diğer soru önergesi ise adliye çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi ile ilgili.

İşte Önal tarafından verilen ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenilen soru önergesi tamamı;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

1- Yargı çalışanlarının ek gösterge oranının 3600 yapılması konusunda bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma yok ise sebepleri nelerdir?

2- Nöbet tutan veya fazla çalışma yapan personele, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti veya nöbet – fazla mesai izni veriliyor mu? Veriliyor ise tüm personel eşit şekilde bu olanaktan faydalanabiliyor mu? Fazla çalışma yaptığı halde fazla mesai ücreti veya izni alamayan personel var mı? Nöbet veya fazla mesai ücreti alamayan personel sayısı kaçtır? Fazla mesai ücretlerindeki kota uygulaması ne zaman sonlandırılacaktır?

3- Yıllardır sözü verilen ancak yerine getirilmeyen, mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınmaları konusundaki çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır? Ayrıca mübaşirlerimiz Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edildiği takdirde ek gösterge oranları kaç olacaktır?

4- Birçok Adalet Bakanlığı personeli Mobbinge maruz kalmaktadır. Mobbingin önlenmesi için Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmaktadır?

5- Hakim ve savcılarımız ile birlikte, zabıt katibi ve mübaşirlerimiz dahil tüm yargı çalışanlarının maddi imkanları bütün halinde göz önünde bulundurulması gerekirken, Adliye lojmanlarında ikamet önceliği yalnızca belirli kadrolarda çalışan personele verilmektedir. Daha çok maaş alan personel lojmandan faydalanırken, çok daha az maaş alan personel lojmandan faydalanamamaktadır. Bu haksızlığın ve eşitsizliğin önüne geçilmesi için bir çalışma yapılıyor mu?

6- Son dönemde yargı çalışanları içerisinde ortaya çıkan intihar olaylarına ilişkin olarak, Adalet Bakanlığınca bir araştırma yapıldı mı? Personelin moral motivasyonunun yükseltilmesi bakımından ne gibi çalışmalar ve / veya uygulamalar yapılmaktadır?

7- Adalet çarkının sağlıklı biçimde çalışmasında, hiç tartışmasız büyük rolü olan yargı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi bakımından, vaatlere ne zaman son verilecek, icraata ne zaman geçilecektir?

8- 2018 yılında yapılan görevde yükselme mülakatı sonucunda kaç personel 68,68 – 69.69 – 70.70 gibi düşük yazılı puanına rağmen, mülakatta yüksek not verilerek Yazı İşleri Müdürü olarak atanmıştır? Mülakatta elenen ve bu puanlardan çok daha yüksek puan alan personelden, daha önceden Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kaç kişi vardır? Bu kişiler liyakatsiz ise neden daha öncesinde Yazı İşleri Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmişlerdir. Liyakatli ise neden mülakatta elenmişlerdir?

9- Adalete olan güvenin her geçen gün azaldığı ülkemizde güvenin yeniden tecelli etmesi için kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bunun için öncelikle Adliye çalışanlarına hakkettikleri ancak uzun yıllardır göz ardı edilen haklarının acilen verilmesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

Kırıkkale Son Haber

Kırıkkale Son Haber

CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge

CHP Milletvekili Ahmet Önal’dan Meclise 2 Ayrı Önerge
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 14:40
Haber Adresi: https://www.kirikkalesonhaber.com/chp-milletvekili-ahmet-onaldan-meclise-2-ayri-onerge/

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal TBMM’ye 2 ayrı soru önergesi verdi.

Önal tarafından yazılı olarak yapılan basın açıklamasında belirtilen ilk soru önergesi tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin sorunları ile ilgili.

REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAM

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını isteyen Önal’ın verdiği soru önergesinin tamamı ise şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

Ülkemiz ekonomisi ve üretimine katkı sağlayan çiftçilerimizin sorunları her geçen gün daha artmaktadır. Çiftçiler uygulanan yanlış ve yanlı tarım politikaları sebebiyle zarar görmekte borçlanmakta ve borçların altından kalkmak için topraklarını, tarımsal alet ve makinelerini elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. Tarımsal kredi faizleri yüksektir. Hayvancılık sektöründe üretim girdilerinin yüksek, oluşu nedeniyle aldığı tarımsal kredileri ödeyemediği için çiftçilerimiz icralık olmaktadırlar. Mazot, elektrik, yem gibi girdi fiyatlarının yüksekliği çiftçimiz olumsuz etkilenmektedir. Bu yüzden bir çok çiftçimizin borç batağında olduğunu basın ve medya organları aracılığı ile gördüğümüz gibi bölge ziyaretlerimizde çiftçimizden gelen şikayetlerle de gözlemlemekteyiz.

Bu bağlamda;

1- 2001, 2007, 2014, 2017 ve Ağustos 2018 itibariyle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak hayvancılık yapan çiftçi sayısı nedir?

2- Aynı yıllar için BAĞ-KUR’a pirim borcunu ödeyemeyen çiftçi sayısı nedir?

3- Aynı yıllarda kaç çiftçi borç yapılandırma talebinde bulunmuştur? Bu borçların ne kadarı yapılandırılmıştır?

4- Bu yıllarda Kırıkkale İlinde küçük ve büyükbaş hayvan sayıları nedir?

5- Büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerimize bu yıllar içerinde ne kadar kaynak ayrılmıştır?

6- Kaynak ayrılmış ise hangi kalemlerde ne şekilde kullanılmıştır?

7- Bu yıllarda yurtdışından ne kadar ithal canlı hayvan getirtilmiştir?

8- Yıllar itibariyle hangi ülkelerden canlı hayvan getirilmiştir? Büyük ve küçükbaş olmak üzere sayısal dağılımı nedir?

9- Bu durumun yerli üreticiye birim fiyatta maliyeti nedir?

10- Canlı hayvan yetiştiriciliğinde bir azalma söz konusu mudur? Azalma olmuş ise bunun nedenleri nelerdir?

11- 2017 yılında saman ithal etmek zorunda kalan iktidar bu yıl da benzer uygulamaya gidecek midir? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir? Bir çalışma yok ise yapılması planlanmakta mıdır?

DİĞER SORU ÖNERGESİ ADLİYE ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal’ın verdiği diğer soru önergesi ise adliye çalışanlarının 3600 ek gösterge talebi ile ilgili.

İşte Önal tarafından verilen ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenilen soru önergesi tamamı;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL Kırıkkale Milletvekili

1- Yargı çalışanlarının ek gösterge oranının 3600 yapılması konusunda bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma yok ise sebepleri nelerdir?

2- Nöbet tutan veya fazla çalışma yapan personele, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti veya nöbet – fazla mesai izni veriliyor mu? Veriliyor ise tüm personel eşit şekilde bu olanaktan faydalanabiliyor mu? Fazla çalışma yaptığı halde fazla mesai ücreti veya izni alamayan personel var mı? Nöbet veya fazla mesai ücreti alamayan personel sayısı kaçtır? Fazla mesai ücretlerindeki kota uygulaması ne zaman sonlandırılacaktır?

3- Yıllardır sözü verilen ancak yerine getirilmeyen, mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınmaları konusundaki çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır? Ayrıca mübaşirlerimiz Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edildiği takdirde ek gösterge oranları kaç olacaktır?

4- Birçok Adalet Bakanlığı personeli Mobbinge maruz kalmaktadır. Mobbingin önlenmesi için Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmaktadır?

5- Hakim ve savcılarımız ile birlikte, zabıt katibi ve mübaşirlerimiz dahil tüm yargı çalışanlarının maddi imkanları bütün halinde göz önünde bulundurulması gerekirken, Adliye lojmanlarında ikamet önceliği yalnızca belirli kadrolarda çalışan personele verilmektedir. Daha çok maaş alan personel lojmandan faydalanırken, çok daha az maaş alan personel lojmandan faydalanamamaktadır. Bu haksızlığın ve eşitsizliğin önüne geçilmesi için bir çalışma yapılıyor mu?

6- Son dönemde yargı çalışanları içerisinde ortaya çıkan intihar olaylarına ilişkin olarak, Adalet Bakanlığınca bir araştırma yapıldı mı? Personelin moral motivasyonunun yükseltilmesi bakımından ne gibi çalışmalar ve / veya uygulamalar yapılmaktadır?

7- Adalet çarkının sağlıklı biçimde çalışmasında, hiç tartışmasız büyük rolü olan yargı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi bakımından, vaatlere ne zaman son verilecek, icraata ne zaman geçilecektir?

8- 2018 yılında yapılan görevde yükselme mülakatı sonucunda kaç personel 68,68 – 69.69 – 70.70 gibi düşük yazılı puanına rağmen, mülakatta yüksek not verilerek Yazı İşleri Müdürü olarak atanmıştır? Mülakatta elenen ve bu puanlardan çok daha yüksek puan alan personelden, daha önceden Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kaç kişi vardır? Bu kişiler liyakatsiz ise neden daha öncesinde Yazı İşleri Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmişlerdir. Liyakatli ise neden mülakatta elenmişlerdir?

9- Adalete olan güvenin her geçen gün azaldığı ülkemizde güvenin yeniden tecelli etmesi için kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bunun için öncelikle Adliye çalışanlarına hakkettikleri ancak uzun yıllardır göz ardı edilen haklarının acilen verilmesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

Kırıkkale Son Haber

Daha Fazla Haber