Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 21 Eylül 2018 18:53
»
Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile alakalı TBMM’ye sunduğu soru önergesi cevaplandı.

Geçtiğimiz gün CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın MKE İşçisine kadro verilmesi ile ilgili Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verilen önergenin cevabı resmi gazetede yayımlardı.

REKLAM
REKLAM

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sözleşmesiyle şirket elemanı olarak çalışan (taşeron) personele kadro verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sürekli gündeme getirildiği gibi bu konuda verilmiş çok sayıda kanun teklifi bulunmaktadır. Yüz binlerce çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu konu CHP’nin seçim beyannamesinde de yer almıştır. Hükümet, kamuoyunda oluşan baskılar nedeniyle söz konusu sorun hakkında düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan düzenleme çalışanların özlük hakları noktasında sorunu tam anlamıyla çözmese de olumlu karşılanmıştır. Taşeronlara kadro veren düzenlemede var olan eksiklerden biride kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda taşeron olarak çalışanlara kadro verilmemesidir. Konuyla ilgili tepkiler nedeniyle hükümet tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır” dedi.

KARAR;

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2018 tarih ve 11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. “MADDE 7/A- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilirler.

BELİRTİLEN USUL UYGULANMAZ(2)

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine ilişkin hükümleri esas alınır. (3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan karşılanır ve kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamaz. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

TEŞEBBÜS VE BAĞLI ORTAKLIKLAR(4)

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu maddenin yayımından itibaren yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yaparlar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. (5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir. (6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLİR(7)

Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.” Şeklinde düzenlenmiştir.

İşte CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Tarafından TBMM’ye verilen yazılı önerge:

Haber Yorumları

Kapali

Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 21 Eylül 2018 18:53
»
Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile alakalı TBMM’ye sunduğu soru önergesi cevaplandı.

Geçtiğimiz gün CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın MKE İşçisine kadro verilmesi ile ilgili Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verilen önergenin cevabı resmi gazetede yayımlardı.

REKLAM
REKLAM

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sözleşmesiyle şirket elemanı olarak çalışan (taşeron) personele kadro verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sürekli gündeme getirildiği gibi bu konuda verilmiş çok sayıda kanun teklifi bulunmaktadır. Yüz binlerce çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu konu CHP’nin seçim beyannamesinde de yer almıştır. Hükümet, kamuoyunda oluşan baskılar nedeniyle söz konusu sorun hakkında düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan düzenleme çalışanların özlük hakları noktasında sorunu tam anlamıyla çözmese de olumlu karşılanmıştır. Taşeronlara kadro veren düzenlemede var olan eksiklerden biride kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda taşeron olarak çalışanlara kadro verilmemesidir. Konuyla ilgili tepkiler nedeniyle hükümet tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır” dedi.

KARAR;

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2018 tarih ve 11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. “MADDE 7/A- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilirler.

BELİRTİLEN USUL UYGULANMAZ(2)

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine ilişkin hükümleri esas alınır. (3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan karşılanır ve kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamaz. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

TEŞEBBÜS VE BAĞLI ORTAKLIKLAR(4)

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu maddenin yayımından itibaren yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yaparlar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. (5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir. (6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLİR(7)

Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.” Şeklinde düzenlenmiştir.

İşte CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Tarafından TBMM’ye verilen yazılı önerge:

Kırıkkale Son Haber

Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı

Bakan Akar, MKE’de Taşerona Kadro Hakkında Önergeyi Cevapladı
Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 18:53
Haber Adresi: https://www.kirikkalesonhaber.com/bakan-akar-mkede-taserona-kadro-hakkinda-onergeyi-cevapladi/

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile alakalı TBMM’ye sunduğu soru önergesi cevaplandı.

Geçtiğimiz gün CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın MKE İşçisine kadro verilmesi ile ilgili Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verilen önergenin cevabı resmi gazetede yayımlardı.

REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAM

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, “Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sözleşmesiyle şirket elemanı olarak çalışan (taşeron) personele kadro verilmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sürekli gündeme getirildiği gibi bu konuda verilmiş çok sayıda kanun teklifi bulunmaktadır. Yüz binlerce çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu konu CHP’nin seçim beyannamesinde de yer almıştır. Hükümet, kamuoyunda oluşan baskılar nedeniyle söz konusu sorun hakkında düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan düzenleme çalışanların özlük hakları noktasında sorunu tam anlamıyla çözmese de olumlu karşılanmıştır. Taşeronlara kadro veren düzenlemede var olan eksiklerden biride kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda taşeron olarak çalışanlara kadro verilmemesidir. Konuyla ilgili tepkiler nedeniyle hükümet tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır” dedi.

KARAR;

Resmi Gazete’de 30 Haziran 2018 tarih ve 11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. “MADDE 7/A- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilirler.

BELİRTİLEN USUL UYGULANMAZ(2)

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine ilişkin hükümleri esas alınır. (3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan karşılanır ve kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamaz. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

TEŞEBBÜS VE BAĞLI ORTAKLIKLAR(4)

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu maddenin yayımından itibaren yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yaparlar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. (5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir. (6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLİR(7)

Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.” Şeklinde düzenlenmiştir.

İşte CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Tarafından TBMM’ye verilen yazılı önerge:

. .

Daha Fazla Haber