Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 25 Haziran 2019 12:25
»
Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan taşeron işçiler için soru önergesi verdi.

Önal yazılı olarak verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

REKLAM
REKLAM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL
Kırıkkale Milletvekili

Anayasanın V. Hükmünde Çalışma İle İlgili olarak A. Çalışma Hakkı ve ödevi başlığında yer alan Madde 49- şöyle der;
Madde 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.
Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. Denilmektedir.
Ayrıca;
21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:01/02/2018-7079/99 md) “ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” ifadesi yer almaktadır.
Bu maddeye istinaden iddiaya göre 696 sayılı KHK ile, “geçici işçi” unvanıyla kadro alan yaklaşık 31 bin MEB işçisinin sözleşmesi yaz döneminde 2 ay askıya alınmaktadır. Bu dönemde maaş alamayacakları gibi, sigortalı olarak farklı bir işte çalışmaları da sözleşme fesih sebebi sayılacak; çalışmak istese bile 2 ay süreyle çalışabileceği bir iş bulabilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu işçiler, 2 aylık dönemde sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle işsizlik maaşından da faydalanamayacaklardır.
Çalışanlar, kanunen bir sözleşmenin askıya alınması için, yapılan işin mevsimsel olarak tamamlanmış olması, işin durması, işletmenin faaliyetine ara vermesi, işyerinin geçici olarak kapanması, deprem, su basması gibi zorunlu haller gerekmekte iken, mevcut işler devam ederken sözleşmenin askıya alınmasının doğru olmadığını belirtti. Okulların tatil olduğu yaz döneminde memur maaş tahakkuk işleri, resmi yazışmalar, diploma ve kayıt işlemleri gibi idari işler ile okul temizliği, bakımı, tadilatı, okulu yeni eğitim dönemine hazırlama gibi işler devam etmektedir.
Kadroya geçirilmeden önce 9 aylık hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, yaz döneminde de çalışmaya devam ettiklerini bu 3 aylık dönemde maaşlarının Okul Aile Birliği’nce karşılanmakta olduğunu ve bu şekilde yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Ancak kadroya geçişten sonra, sözleşmenin askıya alınacağı dönemde sigortalı olarak başka bir işte çalışmaları sözleşme fesih sebebi olacağından yıllardır sürekli çalışan işçiler kaygı duymaktadırlar.
Sözleşmesi askıya alınan işçiler, süreklilik arz eden barınma (kira), yeme, içme, eğitim, faturalar gibi sabit gider ve kredi kartlarından yapmak zorunda oldukları harcamalarını, bu 2 aylık sürede karşılayamayacakları gibi 2 aylık gelir kesintisi yıl içinde telafi edemeyecekleri için gelir kayıplarına uğrayacaklardır. Bu süreçte nasıl geçineceklerini düşen işçiler sosyal bir travma içine itilmiş olacaklardır.

Bu bağlamda;

1- Çalışma sürelerimizin kalıcı olarak 12 aya çıkarma konusunda Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapmayı ve işçilerinizin hakkını korumayı düşünüyor musunuz?

2- MEB işçilerinin mağduriyeti giderilebilmek için, çıkış verilen süre içerisinde 2 ay işsizlik maaşı ödeyecek misiniz?

3- Ya da MEB işçilerinin mağduriyetini giderilebilmek amacı ile bakanlığınızca sigortalı olarak farklı bir işte çalışmasına müsaade etmeyi düşünüyor musunuz?

4- Anayasanın Sosyal devlet olma ilkesi ve Madde-49 da yer alan Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. İbaresi kapsamında ilgili kanunda bir değişikli yapmayı planlıyormusunuz.

İşte o soru önergesi:

Kırıkkale Son Haber

Haber Yorumları

Kapali

Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi
Kırıkkale Son Haber Merkezi | 25 Haziran 2019 12:25
»
Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan taşeron işçiler için soru önergesi verdi.

Önal yazılı olarak verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

REKLAM
REKLAM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL
Kırıkkale Milletvekili

Anayasanın V. Hükmünde Çalışma İle İlgili olarak A. Çalışma Hakkı ve ödevi başlığında yer alan Madde 49- şöyle der;
Madde 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.
Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. Denilmektedir.
Ayrıca;
21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:01/02/2018-7079/99 md) “ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” ifadesi yer almaktadır.
Bu maddeye istinaden iddiaya göre 696 sayılı KHK ile, “geçici işçi” unvanıyla kadro alan yaklaşık 31 bin MEB işçisinin sözleşmesi yaz döneminde 2 ay askıya alınmaktadır. Bu dönemde maaş alamayacakları gibi, sigortalı olarak farklı bir işte çalışmaları da sözleşme fesih sebebi sayılacak; çalışmak istese bile 2 ay süreyle çalışabileceği bir iş bulabilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu işçiler, 2 aylık dönemde sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle işsizlik maaşından da faydalanamayacaklardır.
Çalışanlar, kanunen bir sözleşmenin askıya alınması için, yapılan işin mevsimsel olarak tamamlanmış olması, işin durması, işletmenin faaliyetine ara vermesi, işyerinin geçici olarak kapanması, deprem, su basması gibi zorunlu haller gerekmekte iken, mevcut işler devam ederken sözleşmenin askıya alınmasının doğru olmadığını belirtti. Okulların tatil olduğu yaz döneminde memur maaş tahakkuk işleri, resmi yazışmalar, diploma ve kayıt işlemleri gibi idari işler ile okul temizliği, bakımı, tadilatı, okulu yeni eğitim dönemine hazırlama gibi işler devam etmektedir.
Kadroya geçirilmeden önce 9 aylık hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, yaz döneminde de çalışmaya devam ettiklerini bu 3 aylık dönemde maaşlarının Okul Aile Birliği’nce karşılanmakta olduğunu ve bu şekilde yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Ancak kadroya geçişten sonra, sözleşmenin askıya alınacağı dönemde sigortalı olarak başka bir işte çalışmaları sözleşme fesih sebebi olacağından yıllardır sürekli çalışan işçiler kaygı duymaktadırlar.
Sözleşmesi askıya alınan işçiler, süreklilik arz eden barınma (kira), yeme, içme, eğitim, faturalar gibi sabit gider ve kredi kartlarından yapmak zorunda oldukları harcamalarını, bu 2 aylık sürede karşılayamayacakları gibi 2 aylık gelir kesintisi yıl içinde telafi edemeyecekleri için gelir kayıplarına uğrayacaklardır. Bu süreçte nasıl geçineceklerini düşen işçiler sosyal bir travma içine itilmiş olacaklardır.

Bu bağlamda;

1- Çalışma sürelerimizin kalıcı olarak 12 aya çıkarma konusunda Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapmayı ve işçilerinizin hakkını korumayı düşünüyor musunuz?

2- MEB işçilerinin mağduriyeti giderilebilmek için, çıkış verilen süre içerisinde 2 ay işsizlik maaşı ödeyecek misiniz?

3- Ya da MEB işçilerinin mağduriyetini giderilebilmek amacı ile bakanlığınızca sigortalı olarak farklı bir işte çalışmasına müsaade etmeyi düşünüyor musunuz?

4- Anayasanın Sosyal devlet olma ilkesi ve Madde-49 da yer alan Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. İbaresi kapsamında ilgili kanunda bir değişikli yapmayı planlıyormusunuz.

İşte o soru önergesi:

Kırıkkale Son Haber

Kırıkkale Son Haber

Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi

Ahmet Önal, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Çalışan Taşeron İşçiler İçin Soru Önergesi Verdi
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 12:25
Haber Adresi: https://www.kirikkalesonhaber.com/ahmet-onal-milli-egitim-bakanliginda-calisan-taseron-isciler-icin-soru-onergesi-verdi/

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan taşeron işçiler için soru önergesi verdi.

Önal yazılı olarak verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet ÖNAL
Kırıkkale Milletvekili

Anayasanın V. Hükmünde Çalışma İle İlgili olarak A. Çalışma Hakkı ve ödevi başlığında yer alan Madde 49- şöyle der;
Madde 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.
Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. Denilmektedir.
Ayrıca;
21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:01/02/2018-7079/99 md) “ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” ifadesi yer almaktadır.
Bu maddeye istinaden iddiaya göre 696 sayılı KHK ile, “geçici işçi” unvanıyla kadro alan yaklaşık 31 bin MEB işçisinin sözleşmesi yaz döneminde 2 ay askıya alınmaktadır. Bu dönemde maaş alamayacakları gibi, sigortalı olarak farklı bir işte çalışmaları da sözleşme fesih sebebi sayılacak; çalışmak istese bile 2 ay süreyle çalışabileceği bir iş bulabilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu işçiler, 2 aylık dönemde sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle işsizlik maaşından da faydalanamayacaklardır.
Çalışanlar, kanunen bir sözleşmenin askıya alınması için, yapılan işin mevsimsel olarak tamamlanmış olması, işin durması, işletmenin faaliyetine ara vermesi, işyerinin geçici olarak kapanması, deprem, su basması gibi zorunlu haller gerekmekte iken, mevcut işler devam ederken sözleşmenin askıya alınmasının doğru olmadığını belirtti. Okulların tatil olduğu yaz döneminde memur maaş tahakkuk işleri, resmi yazışmalar, diploma ve kayıt işlemleri gibi idari işler ile okul temizliği, bakımı, tadilatı, okulu yeni eğitim dönemine hazırlama gibi işler devam etmektedir.
Kadroya geçirilmeden önce 9 aylık hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, yaz döneminde de çalışmaya devam ettiklerini bu 3 aylık dönemde maaşlarının Okul Aile Birliği’nce karşılanmakta olduğunu ve bu şekilde yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Ancak kadroya geçişten sonra, sözleşmenin askıya alınacağı dönemde sigortalı olarak başka bir işte çalışmaları sözleşme fesih sebebi olacağından yıllardır sürekli çalışan işçiler kaygı duymaktadırlar.
Sözleşmesi askıya alınan işçiler, süreklilik arz eden barınma (kira), yeme, içme, eğitim, faturalar gibi sabit gider ve kredi kartlarından yapmak zorunda oldukları harcamalarını, bu 2 aylık sürede karşılayamayacakları gibi 2 aylık gelir kesintisi yıl içinde telafi edemeyecekleri için gelir kayıplarına uğrayacaklardır. Bu süreçte nasıl geçineceklerini düşen işçiler sosyal bir travma içine itilmiş olacaklardır.

Bu bağlamda;

1- Çalışma sürelerimizin kalıcı olarak 12 aya çıkarma konusunda Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapmayı ve işçilerinizin hakkını korumayı düşünüyor musunuz?

2- MEB işçilerinin mağduriyeti giderilebilmek için, çıkış verilen süre içerisinde 2 ay işsizlik maaşı ödeyecek misiniz?

3- Ya da MEB işçilerinin mağduriyetini giderilebilmek amacı ile bakanlığınızca sigortalı olarak farklı bir işte çalışmasına müsaade etmeyi düşünüyor musunuz?

4- Anayasanın Sosyal devlet olma ilkesi ve Madde-49 da yer alan Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. İbaresi kapsamında ilgili kanunda bir değişikli yapmayı planlıyormusunuz.

İşte o soru önergesi:

.

.

Kırıkkale Son Haber

Daha Fazla Haber